𝟮𝟬𝟮𝟮 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙜𝙚𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙝 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝟮𝟱𝙩𝙝 𝙄𝙋𝙍𝘼 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙚𝙢𝙤𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣

𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 – 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 – 𝐂𝐨𝐫𝐝𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐫𝐝𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙜𝙚𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙝 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝟮𝟱𝙩𝙝 𝙄𝙋𝙍𝘼 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙚𝙢𝙤𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣!

#PinasLakas

𝗔𝗴𝘆𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗸𝗮𝗺𝗶 𝗺𝗲𝘁 𝗸𝗮𝗱𝗮𝗴𝗶𝘁𝗶 𝗻𝗮𝗱𝘂𝗺𝗮𝗱𝘂𝗺𝗮 𝗻𝗴𝗮 𝗮𝗵𝗲𝗻𝘀𝘆𝗮 𝗸𝗲𝗻 𝗼𝗽𝗶𝘀𝗶𝗻𝗮 𝗻𝗴𝗮 𝘁𝗶𝗻𝗺𝘂𝗹𝗼𝗻𝗴, 𝗺𝗮𝗶𝗿𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗴𝗶𝘁𝗶 𝗸𝗮𝗸𝗮𝗱𝘄𝗮 𝗻𝗴𝗮 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗲𝘀 (DILG Cordillera, DepEd Tayo Cordillera, National Commission on Indigenous Peoples CAR, Police Regional Office Cordillera, Bureau of Jail Management and Penology Cordillera Administrative Region, 𝘙𝘦𝘥 𝘊𝘳𝘰𝘴𝘴, 𝘬𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘥𝘶𝘮𝘢 𝘱𝘢𝘺), 𝙡𝙖𝙡-𝙡𝙖𝙡𝙤 𝙞𝙩𝙞 𝙨𝙖𝙠𝙧𝙞𝙥𝙞𝙨𝙮𝙤 𝙠𝙚𝙣 𝙨𝙚𝙧𝙗𝙞𝙨𝙮𝙤 𝙙𝙖𝙜𝙞𝙩𝙞 𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩𝙡𝙞𝙣𝙚𝙧𝙨 𝙠𝙚𝙣 𝙗𝙖𝙘𝙠𝙡𝙞𝙣𝙚𝙧𝙨 𝙞𝙩𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙠𝙚𝙣 continue reading : #PinasLakas

Dumalo sa flag raising ceremony ng Pamahalaang Lokal ng La Trinidad, Benguet si CHD-CAR Dir. Rio L. Magpantay ngayong araw, October 3.

TINGNAN | Dumalo sa flag raising ceremony ng Pamahalaang Lokal ng La Trinidad, Benguet si CHD-CAR Dir. Rio L. Magpantay ngayong araw, October 3. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Dir. Magpantay ang lahat ng nagtatrabaho para mapabuti ang kalusugan ng bawat Pilipino, kabilang na ang pagbabakuna kontra COVID-19. Pinuri niya rin ang mga aktibidad ng continue reading : Dumalo sa flag raising ceremony ng Pamahalaang Lokal ng La Trinidad, Benguet si CHD-CAR Dir. Rio L. Magpantay ngayong araw, October 3.

2022 Indigenous Peoples Month & 25th IPRA Commemoration

Aꜱ ᴏɴᴇ ᴄᴏʀᴅɪʟʟᴇʀᴀ ʀᴇɢɪᴏɴ, ᴡᴇ ꜱʜᴏᴡ ᴏᴜʀ ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴄᴇʟᴇʙʀᴀᴛɪᴏɴ ᴏꜰ ᴛʜᴇ 2022 ɪɴᴅɪɢᴇɴᴏᴜꜱ ᴘᴇᴏᴘʟᴇꜱ ᴍᴏɴᴛʜ & 25ᴛʜ ɪᴘʀᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇᴍᴏʀᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛᴀᴋɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀʟʟᴇɴɢᴇ, “ᴋᴜʟᴛᴜʀᴀ ᴋᴏ, ɪᴘɪɴᴀɢᴍᴀᴍᴀʟᴀᴋɪ ᴋᴏ.”